BRF Bredsandsviken 2

 

Bredsand-web-021.jpg

Bostadsrättsföreningen Bredsandsviken 2, 769637-7626, registrerad 2019-08-23, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler samt tomtmark i anslutning till dessa åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden.

Föreningen äger fastigheterna Enköping Bredsand 1:372, 1.344, 1:348, 1:339 samt 1:322. Föreningen består av 17 stycken bostadsrätter belägna i 4 stycken parhus och 3 stycken radhus. Det finns totalt 34 P-platser samt 17 stycken utomhusförråd på tomtmarken.

 

Föreningen tog över fastigheterna i februari 2021

PARKERING
Ingår två parkeringsplatser till varje lägenhet.


TV OCH BREDBAND
Via fiber, innehavaren tecknar eget abonemang.